ผลรวมของเบอร์โทรศัพท์ คำนวนอย่างไรเรามีวิธีง่ายๆมาบอก

สำหรับใครหลายคนที่ชื่นชอบเบอร์สวยและเลขมงคลทั้งหลาย คงพยายามหาวิธีการคำนวณเลขดี เลขมงคลและเบอร์สวยต่าง ๆ เพื่อให้ตนเองได้ทราบว่าเบอร์ของตนเองเป็นเบอร์มงคลหรือไม่และหากเป็นแล้วโดดเด่นในด้านใด หรือใครที่ยังไม่มีเบอร์สวยก็อยากได้เบอร์สวยเบอร์ดีเอาไว้ครอบครองเพื่อความเป็นสิริมงคล

โดยในส่วนของวิธีการคำนวณผลรวมของเบอร์สวยและเลขมงคลนั้น มีวิธีการง่าย ๆ เพียงนำตัวเลขทั้งหมด 10 หลักมาบวกรวมกัน แล้วนำผลรวมที่ได้มาเทียบเคียงกับตัวเลขและดูความหมายตามเลขศาสตร์ ซึ่งผลรวมต่าง ๆ มีความหมายตามเลขศาสตร์ดังนี้

  1. ผลรวม 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65 ให้คุณระดับดีมาก ชีวิตประสบผลสำเร็จสูง อุปสรรคน้อย เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย รวดเร็ว และมีความสุข
  2. ผลรวม 10, 13, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53, 57, 58, 60, 61 ให้คุณระดับดีปานกลาง ชีวิตเหน็ดเหนื่อยพอสมควร มีอุปสรรคบ้าง แต่ยังมีโอกาสประสบผลสำเร็จ หากมีความเพียรและพยายามไม่ย่อท้อ
  3. ผลรวม 11, 12, 17, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48, 67, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 80 (ให้โทษ ควรเปลี่ยน) ชีวิตต้องเหนื่อยมาก มีอุปสรรคมาก เจอแต่ปัญหารุมเร้า การงาน การเงิน ความรักไม่ประสบความสำเร็จ เกิดอุบัติเหตุชีวิตไม่จบไม่สิ้น

เหล่านี้คือวิธีการคำนวณผลรวมของตัวเลขเบอร์สวยและการเทียบเคียงดูความหมายของตัวเลขตามเลขศาสตร์ทั้งหมด ซึ่งเราเองสามารถเลือกตัวเลขที่ดีและเป็นมงคลได้ แต่ในปัจจุบันอาจมีราคาแพงสักนิด เพราะเป็นตัวเลขที่ใคร ๆ ก็ต้องการนั่นเอง…