psychics-1026092_1920

psychics-1026092_1920

บทความน่าสนใจ

เทคนิคการเลือกเบอร์ให้ตรงกับ วันเกิดแบบง่ายๆ

เทคนิคการเลือกเบอร์ให้ตรงกับ วันเกิดแบบง่ายๆ           แต่ละคนเกิดมาพร้อมกับวันเดือนปีเกิดที่แตกต่างกัน โดยในแต่ละวันนั้นตามความเชื่อแล้วจะมีตัวเลขดี เลขมงคลและเหมาะสมกับวันเกิดของตนเอง เพราะฉะนั้นหากสามารถเลือกสิ่งต่าง ๆ รอบตัวให้มีตัวเลขที่สอดคล้องและเป็นมงคลกบวันเกิดของตนเองได้ ชีวิตก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ สำหรับตัวเลขดีและเลขมงคลของคนเกิดวันต่าง ๆ นั้น แบ่งตามวันเกิดได้ดังนี้ คนเกิดวันอาทิตย์    เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 1 สนับสนุนในเรื่องของการสั่งการบริวาร และคนรอบข้าง เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 3 สนับสนุนในเรื่องของอำนาจ หรือความสามารถในการต่อรอง เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 4 สนับสนุนในเรื่องของเสน่ห์...

บทความล่าสุด